Slide background

HR DATA MINING

“Snel inzicht of uw HR Data volledig, juist en up to date is.”
Young Salary heeft de meerjarige editing a paper kennis en ervaring van specialisten op het gebied van salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en salarispakketten, gebundeld in “HR Data Mining”. Met HR Data Mining biedt Young Salary een unieke integrale benadering van uw HR data aan. Dat levert direct meerwaarde op ten opzichte van het door verschillende specialisten benaderen van uw HR data voor slechts een onderwerp.

HR Data Mining Audit
Om u snel inzicht te geven of uw HR Data volledig, juist en up to date is, biedt Young Salary, op basis van no cure – no pay, een HR Data Mining Audit op locatie aan.
Een of meerdere specialisten van Young Salary komen bij u kijken in het door u gebruikte salarispakket en er worden diverse zaken gecontroleerd.

 • Basisinstellingen van het salarispakket
 • Personeelsadministratie
 • Arbeidsvoorwaarden ( CAO / Arbeidsovereenkomsten, etc.)
 • Pensioenadministratie
 • Personeel- en arbeidsmarktsubsidies
 • Afdrachten Belastingdienst / UWV en Verzekeraars
 • Verlof en verzuimadministratie
 • Werkkostenregeling
 • Diverse gegevens in het traject Instroom/Doorstroom/ Uitstroom
 • Bijv. verblijftijd in functie en functiegroep
 • Leeftijdsopbouw
 • Opleiding

Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele subsidiemogelijkheden of andere fiscale mogelijkheden. Ook worden diverse uitkomsten nagerekend om mogelijke fouten in de software uit te sluiten.
Afsluitend worden betrokken en help me with my homework relevante bedrijfsfunctionarissen geïnterviewd aan de hand van gestructureerde vragenlijsten.

HDM Audit beslaat maximaal twee dagen.