Slide background

Loonheffing en Sociale Zekerheid

“Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden”

Wanneer het op Loonheffing en Sociale Zekerheid aankomt hebben de meeste organisaties een kennislacune. Logisch, gezien het continue veranderende ondoorzichtige web aan regels, heffingen en vrijstellingen. Young Salary helpt u als geen ander duidelijk en kordaat door deze wirwar van regels. Zo maken u en uw personeel optimaal gebruik van de geboden mogelijkheden.

Young Salary is uw adviseur op het gebied van Loonheffing en Sociale Zekerheid. Voor zowel werkgever als werknemers. U schakelt Young Salary in wanneer u vragen of ondersteuning nodig hebt op de volgende gebieden:

• CAO en interne arbeidsvoorwaarden (cafetariastelsel)
• Premievrijstelling en ouderenkorting
• Levensloop en spaarregeling
• Ontslagvergoedingen (stamrecht)
• Subsidieregelingen
• ZW, de WW, de WIA en PEMBA
• Wet Verbetering Poortwachter
• Arbodienst (re-integratie)
• Alle overige zaken rond de sociale zekerheidswetten.

Wilt u weten wat Young Salary voor uw organisatie kan betekenen op het
gebied van Loonheffing en Sociale Zekerheid?

Neem nu contact met ons op.

“Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden”