Slide background

Personeels administratie

“Altijd en overal de personeeldossiers inzien”

Uw personeeladministratie is een dynamische administratie. Aanname en vertrek, ziekte en huwelijk, disfunctioneren en bonussen. Er gebeurt iedere dag wel iets in uw organisatie op personeelgebied. Voor een goed personeelbeleid is het belangrijk alle relevante personeelsinformatie vast te leggen, te onderhouden en toegankelijk te houden.

Young Salary ondersteunt uw organisatie op het totale gebied van personeelsadministratie. Denk hierbij aan:

De personeelsadministratie van Young Salary

• Verzorging en archivering arbeidscontracten
• Archivering personeelsmutaties
• Archivering functioneringsgesprekken
• Vastlegging correspondentie
• Signalering contractstatus
• Rapportage en analyse

De gegevens voor de personeelsadministratie kunt u op verschillende manieren aanleveren. Young Salary verzorgt en archiveert op professionele wijze.

Young Salary maakt gebruik van een gebruiksvriendelijk online personeelsinformatie systeem “Young Salary Payroll Online”. Deze biedt u de mogelijkheid de personeelsgegevens digitaal te muteren. Alle personeelmutaties kunnen worden automatisch toegevoegd aan het digitale personeelsdossier. De personeelsgegevens worden verwerkt naar relevante managementinformatie. Direct, altijd en overal opvraagbaar.

Management Informatie
• Actuele salarisgegevens per medewerker
• Periodieke en Cumulatieve journaalposten per afdeling
• Loonkostenresultaat per medewerker
• Verzuimoverzicht per medewerker en afdeling
• Verlofadministratie per medewerker en afdeling
• Koppeling met het Personeelsdossier

Beveiliging en Autorisatie
Meerdere gebruikers binnen uw organisatie kunnen gebruik maken van het online personeelssysteem. Ieder met een eigen autorisatieniveau.

Wilt u weten wat Young Salary voor uw personeelsadministratie kan betekenen? Neem nu contact met ons op.

“Altijd en overal de personeeldossiers inzien”